Alte servicii

Alte servicii

ALTE SERVICII PROFESIONALE

  • Expertize contabile extrajudiciare (amiabile, de gestiune etc.)
  • Cenzorat
  • Asistență la înființarea și reorganizarea societăților comerciale (plan de afaceri)
  • Fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare, modificări structură asociaţi
  • Alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi

Află mai multe detalii