Servicii prestate

Contabilitate

 • Asistență pentru organizarea și ținerea contabilității, stabilirea de politici și proceduri contabile aplicabile, inclusiv în cazul sistemelor informatice
 • Elaborarea şi punerea în aplicare a procedeelor contabile adaptate planului de conturi necesar unităţii, instrumentelor manageriale de tip tablou de bord, control intern, control de gestiune şi control prin buget (indicatori de raportare operativă)
 • Ținerea sau supravegherea contabilității financiare și de gestiune, întocmirea de situații periodice și declarații obligatorii (inclusiv depunere electronică), consolidarea conturilor
 • Întocmirea sau verificarea și semnarea situațiilor financiare
 • Asistență la inventarierea obligatorie a patrimoniului;

Personal – Salarizare:

 • Asistență privind recrutarea și selecția angajaților, întocmire dosare de personal
 • Înregistrarea și gestionarea contractelor de muncă (inclusiv acte adiționale și decizii de încetare), actualizarea registrului salariaților (operare REVISAL)
 • Calcul salarii pe baza pontajelor, calcul rețineri și contribuții, declarații on-line, întocmire state de plată, centralizatoare, fluturași, viramente aferente salariilor

Consultanță financiar-contabilă:

 • Efectuarea de analize economico-financiare (structuri financiare, rentabilitate, fond de rulment, credit-leasing, factoring etc.) și diagnostic financiar (indicatori de creștere, rentabilitate, echilibru și riscuri financiare)
 • Elaborare de documentații de finanțare pe proiecte (bănci sau fonduri nerambursabile: planuri de afaceri, tablouri de finanțare, planuri de trezorerie, tablouri de utilizări și resurse), studii și asistență pentru realizarea de investiții (memorii justificative, componentele economice din studii de fezabilitate etc.)
 • Asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor economico-financiare, asistență permanentă privind TVA și impozitele aplicabile, asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor cu caracter economico-financiar
 • Alte lucrări de organizare administrativă și informatică (organigrame, structuri organizatorice, definiri de funcții și roluri, circuite și fluxuri informaționale, asistență la alegerea softului și echipamentelor hardware necesare)

Alte servicii profesionale:

 • Expertize contabile extrajudiciare, solicitate de persoane fizice sau juridice (amiabile, de gestiune etc.)
 • Cenzorat
 • Asistență pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale (studii de piață, sondarea opiniei publice, analize de fezabilitate, planuri de afaceri), lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale
 • Alte servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate (instruirea personalului, formare profesională continuă etc.)
 • Alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6621, 6831, 6920, 7022, 7320, 7490, 8299