Alte servicii profesionale:

  • Expertize contabile extrajudiciare, solicitate de persoane fizice sau juridice (amiabile, de gestiune etc.)
  • Cenzorat
  • Asistență pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale (studii de piață, sondarea opiniei publice, analize de fezabilitate, planuri de afaceri), lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale
  • Alte servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate (instruirea personalului, formare profesională continuă etc.)
  • Alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6621, 6831, 6920, 7022, 7320, 7490, 8299