Consultanță financiar-contabilă:

  • Efectuarea de analize economico-financiare (structuri financiare, rentabilitate, fond de rulment, credit-leasing, factoring etc.) și diagnostic financiar (indicatori de creștere, rentabilitate, echilibru și riscuri financiare)
  • Elaborare de documentații de finanțare pe proiecte (bănci sau fonduri nerambursabile: planuri de afaceri, tablouri de finanțare, planuri de trezorerie, tablouri de utilizări și resurse), studii și asistență pentru realizarea de investiții (memorii justificative, componentele economice din studii de fezabilitate etc.)
  • Asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor economico-financiare, asistență permanentă privind TVA și impozitele aplicabile, asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor cu caracter economico-financiar
  • Alte lucrări de organizare administrativă și informatică (organigrame, structuri organizatorice, definiri de funcții și roluri, circuite și fluxuri informaționale, asistență la alegerea softului și echipamentelor hardware necesare)