Consultanţă

Consultanţă

CONSULTANȚĂ FINANCIAR-CONTABILĂ

  • Analize economico-financiare și diagnostic financiar;
  • Documentații de finanțare pe proiecte (bănci sau fonduri nerambursabile: memorii justificative, studii de fezabilitate, indicatori financiari etc.);
  • Asistenţă în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor economico-financiare
  • Asistență permanentă privind TVA și impozitele aplicabile
  • Asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor/inspecțiilor/controalelor;
  • Alte lucrări de organizare administrativă și informatică

Află mai multe detalii