Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate

  • Organizarea și ținerea sau supravegherea contabilității financiare și de gestiune
  • Stabilirea de politici și proceduri contabile, inclusiv în cazul sistemelor informatice
  • Întocmirea de situații periodice și declarații obligatorii
  • Întocmirea sau verificarea și semnarea situațiilor financiare
  • Asistență la inventarierea obligatorie a patrimoniului

Află mai multe detalii