Contabilitate

  • Asistență pentru organizarea și ținerea contabilității, stabilirea de politici și proceduri contabile aplicabile, inclusiv în cazul sistemelor informatice
  • Elaborarea şi punerea în aplicare a procedeelor contabile adaptate planului de conturi necesar unităţii, instrumentelor manageriale de tip tablou de bord, control intern, control de gestiune şi control prin buget (indicatori de raportare operativă)
  • Ținerea sau supravegherea contabilității financiare și de gestiune, întocmirea de situații periodice și declarații obligatorii (inclusiv depunere electronică), consolidarea conturilor
  • Întocmirea sau verificarea și semnarea situațiilor financiare
  • Asistență la inventarierea obligatorie a patrimoniului;