Despre noi

MISIUNEA cabinetului nostru este legată, în principal, de organizarea şi conducerea contabilităţii, respectiv supravegherea gestionării entităţilor mici şi mijlocii, urmărind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, precum şi furnizarea oportună a unor informaţii financiar-contabile şi fiscale fiabile, necesare pentru fundamentarea deciziilor manageriale de către toţi cei interesaţi.

Ne preocupă permanent implementarea şi exploatarea unor sisteme informaţionale financiar-contabile performante şi adecvate contextului economic, pentru a asigura, în condiţii de calitate şi încredere reciprocă, colectarea şi prelucrarea tuturor datelor necesare elaborării de rapoarte şi situaţii specifice conducerii afacerilor clienţilor noştri cu operativitate maximă, competenţă, demnitate şi probitate morală şi profesională.

Prin ceea ce facem, încercăm permanent să trecem dincolo de prelucrarea simplă a datelor contabile şi căutăm să oferim SOLUŢII de îmbunătăţire a afacerilor partenerilor noştri astfel încât să contribuim la ajustarea imaginii profesionistului contabil prin transformarea acestuia din „socotitor/țiitor de registre” într-un veritabil creator de valoare adăugată, ca „sfătuitor/consultant” al managerilor profesioniști.

La cerere, acceptăm şi alte tipuri de misiuni (misiuni de examinare a contabilităţii şi, după caz, de refacere, misiuni de cenzor, misiuni de expertize contabile extrajudiciare/amiabile, misiuni specifice pentru cazurile de fuziuni şi divizări, misiuni de consultanţă pentru crearea întreprinderilor, misiuni de consiliere, analiză şi studii economico-financiare etc.).

Servicii