Experienţă:

EXPERIENŢA noastră în domeniul economic a fost dobândită în timp de peste 12 ani:

  • activităţi prestate: contabilitate, salarizare şi resurse umane, administrarea afacerilor, consultanță managerială
  • forme legale de prestare a activităților: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, voluntariat
  • beneficiarii activităţilor prestate administrează afaceri mici şi mijlocii (PFA, IF, II, CMI, SRL*) în domenii precum: producţie produse alimentare, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, lucrări de construcţii, consultanţă şi prestări servicii de management, asistenţă medicală specializată (diverse specializări) şi prestări servicii medicale (stomatologie) etc.

* PFA – persoane fizice autorizate, II – întreprinderi individuale, IF – întreprinderi familiale, CMI – cabinete medicale individuale, SRL – societăți cu răspundere limitată