Viziune

Viziune

viziunea și valorile cabinetului

VIZIUNEA noastră: dezvoltarea permanentă a competenţelor-cheie personale (cunoştinţe, abilităţi, atitudini), urmărind crearea de valoare adăugată în beneficiul partenerilor noştri, cu profesionalism şi credibilitate, printr-o implicare proactivă, flexibilă, adaptabilă şi prin independenţă de spirit în oferirea unor servicii profesionale contabile de înaltă calitate.

VALORILE preţuite de noi sunt aliniate cu principiile fundamentale ale profesiei contabile: integritatea, obiectivitatea, competenţa profesională şi prudenţa, confidenţialitatea, comportamentul profesional şi respectul faţă de normele tehnice şi profesionale.

Află mai multe detalii