Category Archives: sidebar despre

Educaţie şi pregătire profesională:

(calitate de) EXPERT CONTABIL, CECCAR:

– Cursuri și examene organizate de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(calificare suplimentară de) INSPECTOR RESURSE UMANE, MMFES și MECT:

– Cursuri de inițiere, perfecționare și specializare certificate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România.

(titlu de) ECONOMIST, UAIC/FEAA/CIG:

– Licențiată a Universității ”Al. I Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”, studii superioare de lungă durată.