All posts by admin

Viziune

viziunea și valorile cabinetului

VIZIUNEA noastră: dezvoltarea permanentă a competenţelor-cheie personale (cunoştinţe, abilităţi, atitudini), urmărind crearea de valoare adăugată în beneficiul partenerilor noştri, cu profesionalism şi credibilitate, printr-o implicare proactivă, flexibilă, adaptabilă şi prin independenţă de spirit în oferirea unor servicii profesionale contabile de înaltă calitate.

VALORILE preţuite de noi sunt aliniate cu principiile fundamentale ale profesiei contabile: integritatea, obiectivitatea, competenţa profesională şi prudenţa, confidenţialitatea, comportamentul profesional şi respectul faţă de normele tehnice şi profesionale.

Află mai multe detalii

Contabilitate

Contabilitate

 • Organizarea și ținerea sau supravegherea contabilității financiare și de gestiune
 • Stabilirea de politici și proceduri contabile, inclusiv în cazul sistemelor informatice
 • Întocmirea de situații periodice și declarații obligatorii
 • Întocmirea sau verificarea și semnarea situațiilor financiare
 • Asistență la inventarierea obligatorie a patrimoniului

Află mai multe detalii

Personal – Salarizare

Personal – Salarizare

 • Asistență privind recrutarea și selecția angajaților
 • Întocmirea dosarelor de personal
 • Înregistrarea și gestionarea contractelor de muncă
 • Actualizarea registrului salariaților (operare REVISAL)
 • Calcul salarii pe baza pontajelor, calcul rețineri și contribuții
 • Declarații on-line, state de plată, centralizatoare, viramente

Află mai multe detalii

Consultanţă

CONSULTANȚĂ FINANCIAR-CONTABILĂ

 • Analize economico-financiare și diagnostic financiar;
 • Documentații de finanțare pe proiecte (bănci sau fonduri nerambursabile: memorii justificative, studii de fezabilitate, indicatori financiari etc.);
 • Asistenţă în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor economico-financiare
 • Asistență permanentă privind TVA și impozitele aplicabile
 • Asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor/inspecțiilor/controalelor;
 • Alte lucrări de organizare administrativă și informatică

Află mai multe detalii

Alte servicii

ALTE SERVICII PROFESIONALE

 • Expertize contabile extrajudiciare (amiabile, de gestiune etc.)
 • Cenzorat
 • Asistență la înființarea și reorganizarea societăților comerciale (plan de afaceri)
 • Fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare, modificări structură asociaţi
 • Alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi

Află mai multe detalii

Despre serviciile oferite:

Publicul profesiunii contabile este format din clienţi, donatori de credite, guvernanţi, angajatori, angajaţi, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finanţatorilor şi alte persoane care se bazează pe obiectivitatea şi integritatea profesioniştilor contabili pentru a menţine funcţionarea corespunzătoare a economiei. Această încredere impune profesiunii contabile o răspundere publică.

Interesul vizat direct de serviciile noastre este bunăstarea entităților şi a comunităţii deservite ca profesionist contabil, în parametrii răspunderii publice legale.

Cerere de ofertă:

Tarifele se stabilesc în funcție de complexitatea și volumul de muncă necesar misiunilor contractate, sunt negociabile pornind de la valorile de piață, pe bază de cerere de ofertă personalizată.

Va rugam sa completati formularul de cerere de oferta personalizata si va vom contacta in cel mai scurt timp posibil:

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati

Contabilitate

 • Asistență pentru organizarea și ținerea contabilității, stabilirea de politici și proceduri contabile aplicabile, inclusiv în cazul sistemelor informatice
 • Elaborarea şi punerea în aplicare a procedeelor contabile adaptate planului de conturi necesar unităţii, instrumentelor manageriale de tip tablou de bord, control intern, control de gestiune şi control prin buget (indicatori de raportare operativă)
 • Ținerea sau supravegherea contabilității financiare și de gestiune, întocmirea de situații periodice și declarații obligatorii (inclusiv depunere electronică), consolidarea conturilor
 • Întocmirea sau verificarea și semnarea situațiilor financiare
 • Asistență la inventarierea obligatorie a patrimoniului;