Category Archives: Slideshow

Viziune

viziunea și valorile cabinetului

VIZIUNEA noastră: dezvoltarea permanentă a competenţelor-cheie personale (cunoştinţe, abilităţi, atitudini), urmărind crearea de valoare adăugată în beneficiul partenerilor noştri, cu profesionalism şi credibilitate, printr-o implicare proactivă, flexibilă, adaptabilă şi prin independenţă de spirit în oferirea unor servicii profesionale contabile de înaltă calitate.

VALORILE preţuite de noi sunt aliniate cu principiile fundamentale ale profesiei contabile: integritatea, obiectivitatea, competenţa profesională şi prudenţa, confidenţialitatea, comportamentul profesional şi respectul faţă de normele tehnice şi profesionale.

Află mai multe detalii

Contabilitate

Contabilitate

 • Organizarea și ținerea sau supravegherea contabilității financiare și de gestiune
 • Stabilirea de politici și proceduri contabile, inclusiv în cazul sistemelor informatice
 • Întocmirea de situații periodice și declarații obligatorii
 • Întocmirea sau verificarea și semnarea situațiilor financiare
 • Asistență la inventarierea obligatorie a patrimoniului

Află mai multe detalii

Personal – Salarizare

Personal – Salarizare

 • Asistență privind recrutarea și selecția angajaților
 • Întocmirea dosarelor de personal
 • Înregistrarea și gestionarea contractelor de muncă
 • Actualizarea registrului salariaților (operare REVISAL)
 • Calcul salarii pe baza pontajelor, calcul rețineri și contribuții
 • Declarații on-line, state de plată, centralizatoare, viramente

Află mai multe detalii

Consultanţă

CONSULTANȚĂ FINANCIAR-CONTABILĂ

 • Analize economico-financiare și diagnostic financiar;
 • Documentații de finanțare pe proiecte (bănci sau fonduri nerambursabile: memorii justificative, studii de fezabilitate, indicatori financiari etc.);
 • Asistenţă în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor economico-financiare
 • Asistență permanentă privind TVA și impozitele aplicabile
 • Asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor/inspecțiilor/controalelor;
 • Alte lucrări de organizare administrativă și informatică

Află mai multe detalii

Alte servicii

ALTE SERVICII PROFESIONALE

 • Expertize contabile extrajudiciare (amiabile, de gestiune etc.)
 • Cenzorat
 • Asistență la înființarea și reorganizarea societăților comerciale (plan de afaceri)
 • Fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare, modificări structură asociaţi
 • Alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi

Află mai multe detalii